O altă față a drepturilor omului

Bogdan Mateciuc, 14 iunie 2004

 

În anul 2001, un creștin din Canada a publicat într-un ziar un anunț care conținea câteva referințe la versete biblice care condamnă homosexualitatea. Omul a fost dat în judecată de către niște homosexuali care s-au declarat lezați de anunțul său. În 2003, Curtea Judecătorească din provincia Saskatchewan a mentinut decizia din 2001 a Tribunalului pentru Drepturile Omului (un fel de Tribunal stalinist al Poporului multicultural din R.P. Canada, unealtă a minoritătilor de tot felul), care l-a amendat pe om cu 1.500 $. Cititi aici articolul în limba engleză. Acum câteva luni a fost adoptată o nouă lege, mai opresivă, care interzice criticarea homosexualilor. Pedeapsa prevăzută nu mai este amenda, ci 5 ani de închisoare!!

Pentru cine mai are încă dubii, homosexualitatea trebuie respinsă pentru că, pe de-o parte, este un lucru fiziologic nenatural, iar pe de altă parte pentru că este un PĂCAT. Este un păcat pentru că asa a spus Dumnezeu, vorbind în mai multe rânduri, clar si indubitabil, prin Sfânta Scriptură. Iată câteva versete din Biblie, din care se poate vedea condamnarea acestei practici nefiresti:

Facerea 19:1-13: Cei doi Îngeri au ajuns la Sodoma seara, iar Lot sedea la poarta Sodomei. Si văzându-i, Lot s-a sculat înaintea Lor si s-a plecat cu fata până la pământ si a zis: "Stăpânii mei, abateti-vã pe la casa slugii Voastre, ca să rămâneti acolo; spălati-Vă picioarele, iar dimineată, sculându-Vă, Vă veti duce în drumul Vostru". Ei însă au zis: "Nu, ci vom rămâne în ulită". Iar el I-a rugat stăruitor si S-au abătut la el si au intrat în casa lui. Atunci el Le-a gătit mâncare, Le-a copt azime si au mâncat. Dar mai înainte de a Se culca Ei, sodomenii, locuitorii cetătii Sodoma, tot poporul din toate marginile; de la tânăr până la bătrân, au înconjurat casa si au chemat afară pe Lot si au zis către el: "Unde sunt Oamenii, Care au intrat să doarmă la tine? Scoate-I ca să-I cunoastem!" Si a iesit Lot la ei dinaintea usii si, închizând usa după dânsul, a zis către ei: "Nu, fratii mei, să nu faceti nici un rău. Am eu douã fete, care n-au cunoscut încă bărbat; mai degrabã vi le scot pe acelea, să faceti cu ele ce veti vrea, numai Oamenilor acelora să nu le faceti nimic, de vreme ce au intrat sub acoperisul casei mele!" Iar ei au zis către el: "Pleacă de aici! Esti un venetic si acum faci pe judecătorul? Mai rău decât Acelora îti vom face!" Si repezindu-se spre Lot, se apropiară să spargă usa. Atunci Oamenii aceia, care găzduiau în casa lui Lot, întinzând mâinile, au tras pe Lot în casă la Ei si au încuiat usa; iar pe oamenii, care erau la usa casei, i-au lovit cu orbire de la mic la mare, încât în zadar se chinuiau să găsească usa. Apoi au zis cei doi Oameni către Lot: "Ai pe cineva din ai tăi aici? De ai fii, sau fiice, sau gineri, sau pe oricine altul în cetate, scoate-i din locul acesta, că Noi avem să pierdem locul acesta, pentru cã strigarea împotriva lor s-a suit înaintea Domnului si Domnul Ne-a trimis să-l pierdem".

[Lot si-a luat fiicele si nevasta si a părăsit cetatea. Ginerii lui au luat în râs avertismentele lui Lot si au rămas în cetate, pierind odată cu ea si cu toti sodomitii de acolo. Dumnezeu a făcut să cadă foc din cer peste cetătile Sodoma si Gomora. Cenusa lor se găseste si acum pe locul unde s-au aflat în antichitate, în sudul Mării Moarte din Israel.]

Levitic 18:22: Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune.

Levitic 20:13: Dacă un om se culcă cu un om cum se culcă cineva cu o femeie, amândoi au făcut un lucru scârbos; să fie pedepsiti cu moartea, sângele lor să cadă asupra lor.

Deuteronom 23:17: Să nu fie desfrânată din fiicele lui Israel, nici sodomit din fiii lui Israel.

3 Regi 14:24: Erau de asemenea si sodomiti în această tară, si făceau toate ticălosiile păgânilor, pe care Domnul îi gonise din fata fiilor lui Israel.

3 Regi 15:11: Asa a făcut lucruri plăcute înaintea ochilor Domnului, ca David, strămosul lui, căci a izgonit pe sodomiti din tară si a îndepărtat toti idolii pe care îi făcuseră părintii lui.

3 Regi 22:46: Celelalte fapte ale lui Iosafat si războaiele pe care le-a purtat sunt scrise în cronica regilor lui Iuda. Iar rămăsita sodomitilor care mai rămăsese din zilele tatălui său Asa, a stârpit-o din tară.

Romani 1:18-28: Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer peste toatã fărădelegea si peste toată nedreptatea oamenilor care tin nedreptatea drept adevăr. Pentru că ceea ce se poate cunoaste despre Dumnezeu este cunoscut de către ei; fiindcă Dumnezeu le-a arătat lor. Cele nevăzute ale Lui se văd de la facerea lumii, întelegându-se din făpturi, adică vesnica Lui putere si dumnezeire, asa ca ei să fie fără cuvânt de apărare. Pentru că, cunoscând pe Dumnezeu, nu L-au slãvit ca pe Dumnezeu, nici nu I-au multumit, ci s-au rătăcit în gândurile lor si inima lor cea nesocotită s-a întunecat. Zicând că sunt întelepti, au ajuns nebuni. Si au schimbat slava lui Dumnezeu Celui nestricăcios cu asemănarea chipului omului celui stricăcios si al păsărilor si al celor cu patru picioare si al târâtoarelor. De aceea Dumnezeu i-a dat necurătiei, după poftele inimilor lor, ca să-si pângărească trupurile lor între ei, ca unii care au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună si s-au închinat si au slujit făpturii, în locul Făcătorului, Care este binecuvântat în veci, amin! Pentru aceea, Dumnezeu i-a dat unor patimi de ocară, căci si femeile lor au schimbat fireasca rânduială cu cea împotriva firii; asemenea si bărbatii lăsând rânduiala cea după fire a părtii femeiesti, s-au aprins în pofta lor unii pentru altii, bărbati cu bărbati, săvârsind rusinea si luând cu ei răsplata cuvenită rătăcirii lor. Si precum n-au încercat să aibă pe Dumnezeu în cunostintă, asa si Dumnezeu i-a lăsat la mintea lor fără judecată, să facă cele ce nu se cuvine.

1 Corinteni 6:9-10: Nu stiti oare că nedreptii nu vor mosteni împărătia lui Dumnezeu? Nu vă amăgiti: Nici desfrânatii, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomitii, nici furii, nici lacomii, nici betivii, nici batjocoritorii, nici răpitorii nu vor mosteni împărătia lui Dumnezeu. Asa erati unii dintre voi. Dar v-ati spălat si v-ati sfintit si v-ati îndreptat în numele Domnului Iisus Hristos si în Duhul Dumnezeului nostru.

Urmărind directia în care se îndreaptă lucrurile, în curând Biblia va fi declarată "literatură a urii" (termen folosit în aceeasi Republică Populară Canada pentru scrierile care critică pe cineva în vreun fel), Dumnezeu Tatăl, Iisus Hristos, Sfintii si Mucenicii vor fi declarati extremisti, retrograzi, încuiati la minte si fascisti.

Iată un site realizat si întretinut de un grup de FOSTI homosexuali, care, refuzând să mai creadă minciuna cu "gena înnăscută", au iesit din Sodoma: www.anotherway.com. Site-ul contine povestea vietii lor, felul în care s-au îndreptat si consultantă pentru cei care vor să scape de această patimă.

înapoi