Două concepții despre mântuire

Ortodocșii și apusenii înțeleg lucruri diferite prin mântuire

Mihai Oară

Biserica din Răsărit (prin care înțeleg Biserica Ortodoxă) și cea din Apus (Biserica Catolică și confesiunile protestante și neoprotestante) au înțelegeri diferite cu privire la mântuire. Pe scurt, Occidentul are o concepție juridică în timp ce Răsăritul are o concepție ontologică. Atunci când vorbesc despre mântuire, creștinii apuseni operează cu termeni cum ar fi vină, pedeapsă și justificare, în timp ce creștinii ortodocși folosesc termeni cum ar fi moarte, viață și îndumnezeire. Acest articol încearcă să explice diferențele dintre aceste concepții, cât și consecințele acestor diferențe.

O perspectivă istorică

În secolul XI, teologul scolastic Anselm (1034-1109) a prezentat o concepție a mântuirii care părea foarte atrăgătoare prin simplitatea și logica ei. Această concepție poate fi rezumată în următoarele puncte:

Omul – o ființă finită – a adus o ofensă infinită unui Dumnezeu infinit.

Ofensa fiind infinită, ea nu poate fi înlăturată prin mijloacele finite ale omului, de aceea are drept consecință o pedeapsă infinită a unui iad veșnic.

Dumnezeu îi iubește pe oameni, dar Dreptatea nu îngăduia un simplu act de iertare. Cumva Dumnezeu trebuia să reconcilieze dragostea lui cu această Dreptate.

Soluția a fost moartea pe cruce a lui Hristos. Fiind Dumnezeu, jertfa lui Hristos are a valoare infinită, de care El însuși nu are nevoie, fiind cu totul drept și lipsit de păcat. Mânia lui Dumnezeu este satisfăcută de această pedeapsă.

Printr-un act de transfer, Dumnezeu le recunoaște credincioșilor acest exces de neprihănire câștigat de Hristos. Ei sunt astfel absolviți de vina păcatului lor, pentru că plata infinită păcatului a fost efectuată de Hristos.

Această concepție a fost o culminare a unei evoluții de mai multe veacuri în Biserica apuseană, ruptă de Biserica din Răsărit. Ea a început cu Ieronim, care traducând Biblia în limba latină a împrumutat un termen folosit în tribunalele romane, acela de justificatio, pentru a reda termenul grecesc dikaiosune. Semnificația termenului justificatio este aceea de a declara liberă o persoană condamnată de lege. Creștinii din Răsărit, care au continuat să citească Noul Testament în limba greacă, au păstrat semnificația originală a termenului, aceea de dreptate sau îndreptare. Un om drept, în grecește dikaios, este drept prin bunătatea și corectitudinea lui proprie, nu în urma unei declarații legale. Termenul dikaios, drept, este o continuare directă a termenului evreiesc din Vechiul Testament tadic, care implică de asemenea ideea de om drept, adică bun, fără nici o conotație juridică.

Latinii au continuat să vadă dreptatea în termenii juridici ai unui tribunal roman. Augustin, pe care unii îl numesc proto-protestant, a folosit acest cadru juridic pentru a înțelege mântuirea. Contemporanii lui din Răsărit, Vasile cel Mare, Grigore de Nissa și Grigore de Niazanz au continuat și dezvoltat o teologie bazată pe înțelegerea textelor originale grecești în contextul lumii grecești și iudaice în care s-a transmis original învățătura creștină.

Dar lumea latină a fost tulburată și de alte tendințe, care se continuă în Apus până în zilele noastre, cum ar fi raționalismul și umanismul.

Umanismul a însemnat exaltarea omului, văzut ca o culme a creației spre care se îndreaptă întreaga admirație și slavă. Umanismul a căpătat un nou impuls prin redescoperirea artei și gândirii antice. Artiștii creștini au încercat să reînvie tratarea omului ca centru al artei religioase. Arta tradițională a portretului sau icoanei părea prea restrictivă și în consecință artiștii au început să înlăture unul câte unul toate tabu-urile precedente. Portretele sfinților sau ale lui Hristos nu au mai avut ca țintă revelarea dumnezeirii în lumea fizică, ci revelarea frumuseții și armoniei trupului omenesc. În timp ce vechile icoane înfățișau oameni pătrunși de lumina divină, noile picturi înfățișau oameni cu un trup real, cu picioarele pe pământ și însuflețiți de pasiuni omenești. Obiectul artei s-a mutat din cer pe pământ.

Raționalismul a încercat să înlăture latura mistică a realității și să găsească explicații logice, în termeni raționali și comuni. Ca un exemplu, teologii catolici de la începutul celui de al doilea mileniu, cum ar fi Toma d’Aquino și Anselm s-au străduit să găsească noi dovezi ale existentei lui Dumnezeu, un efort care ar fi fost considerat inutil înainte. Aceste dovezi nu aveau ca scop să convingă pe cineva într-o dezbatere, ci să înfățișeze o realitate rațională, în care toate lucrurile își au un sens care poate fi pătruns de mintea umană. Pentru ei Dumnezeu există nu simplu ca un fapt, ci ca o necesitate logică. Vechi concepte teologice ca mântuirea și tainele au început să fie explicate nu în lumina Scripturii și a Tradiției Bisericii, ci în lumina rațiunii.

În timp ce problema umanismului a fost alungarea lui Dumnezeu din artă și literatură, problema raționalismului a fost reducerea realităților tainice, care nu puteau fi înțelese decât într-un mod spiritual și prin lumina Duhului Sfânt, la niște realități care să poată fi înțelese prin puterea mintii și a logicii umane. Reducționismul a fost întotdeauna sâmburele ereziilor. Într-adevăr, concepția monofizită a Islamului este mult mai logică și ușor de înțeles decât dogma creștină a celor două naturi ale lui Hristos. Modalismul, care afirma că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt trei modalități de manifestare ale unei singure persoane, era mult mai „logic” și ușor de înțeles decât dogma creștină a celor Trei Persoane într-o singură Ființă. Arianismul rezolva în mod simplu concepția despre întrupare, pretinzând că Hristos a fost o creație și nu Dumnezeu veșnic.

În ce privește mântuirea, tendința raționalistă a Bisericii apusene a dus în cele din urmă la o concepție pur juridică a mântuirii. În această nouă concepție, întregul univers este o mare sală de judecată în care sunt testați oamenii. Ei pot încheia un fel de contract cu Dumnezeu, primind absolvirea păcatelor; pot refuza și uneori pot călca acest contract, ceea ce rezultă în mod mecanic în pierderea mântuirii. Întreaga dramă a mântuirii este astfel explicată în termeni juridici, ușor de înțeles de oameni. O serie de alte metafore și explicații ale mântuirii în Scriptură și în Tradiție au fost abandonate. Adâncimea Scripturii și învățăturile adunate și exprimate de o mie de ani de Sfinții Părinți ai Bisericii Răsăritene au fost înlocuite cu o nouă concepție seducătoare prin logica ei.

Dificultăți ale învățăturii catolice

Concepția juridică a mântuirii, exprimată atât de logic de Anselm, a dus cu timpul la o serie de dificultăți, unele dintre acestea având consecințe foarte grave. Aceste false probleme nu au existat în teologia ortodoxă.

Păcatul originar

Dacă botezul oferă o anulare a vinovăției până la un moment în timp, care ar fi în concepția catolică rostul botezului pruncilor, dat fiind că aceștia sunt lipsiți de responsabilitatea cu privire la călcarea legii? Pruncii au fost botezați din totdeauna în istoria bisericii și în primele sute de ani de creștinism nu a existat nici o controversă cu privire la acest subiect. Soluția problemei a fost doctrina păcatului originar, potrivit căreia copii se nasc deja cu un deficit în ce privește starea juridică înaintea lui Dumnezeu. Prin această doctrină botezul căpăta o explicație, fiind o spălare a vinei păcatului originar.

Starea creștinului după botez

Dacă botezul era o anulare juridică a vinovăției existente până la un anumit punct, ce se întâmplă după acest act? Practica de zi cu zi ne arată că oamenii continuă să păcătuiască. Ce sens are deci un act care ne absolvă de pedeapsă până la un anumit punct, după care ne abandonează aceleiași stări de vinovăție? Soluția Bisericii Catolice a fost practica penitenței, care era un mod de a absolvi pe om de păcatele de după botez.

Păcatele nemărturisite

Păcatele noastre sunt atât de multe încât, în ciuda intenției oamenilor de a le înlătura prin penitențe, unele rămân nemărturisite. Ce se întâmplă cu aceste păcate pentru care uităm să plătim aici pe pământ? Ca răspuns la această întrebare, a apărut învățătura cu privire la Purgatoriu, ca o stare suspendată între Rai și Iad, un loc în care cei care au trecut din viața aceasta suferă anumite chinuri prin care plătesc pentru păcatele nemărturisite.

Criteriul judecății

Fiind absolviți de păcatul originar prin botez și de alte păcate (prin spovedanie și penitentă), starea juridică a omului rămâne totuși neclară. Pe de altă parte, nimeni nu dorește să petreacă prea mult timp în Purgatoriu. Soluția constă în facerea de fapte bune. Acestea au capacitatea de a compensa unele păcate, iar un Judecător drept nu va uita să le cântărească ca pe o contra-greutate la multele păcate nerezolvate.

Să observăm că aceste probleme nu au existat în Biserica Ortodoxă. Într-adevăr, aceasta nu are o doctrină a păcatului originar (decât ca tendință spre păcat a omului), nu practică penitenta (disciplina aplicată de preot sau episcop nu este tot una cu penitenta). În teologia ortodoxă nu există o doctrină a Purgatoriului și, în ciuda a ceea ce protestanții cred despre Ortodoxie, meritele nu sunt o compensare juridică a păcatelor. Dar aceste aspecte vor fi tratate aici mai târziu.

Consecințe tragice

Dificultățile pe care le-am înșirat și soluțiile lor au dus în cele din urmă la anumite practici absurde, care erau de fapt consecințe logice ale acestei concepții cu privire la mântuire. De exemplu, anumiți clerici catolici au descoperit un mijloc foarte lucrativ de a oferi credincioșilor oportunități pentru fapte bune. De ce nu ar fi „faptele bune” măsurate precis și chiar vândute sub forma indulgențelor? Practica indulgentelor a reprezentat nu numai dorința de îmbogățire a Bisericii Catolice, ci și un triumf al raționalismului, al dorinței umane de a înțelege și a măsura mântuirea. A început astfel un trafic de indulgente care sugea banii din buzunarele credincioșilor de rând și îi aduna în trezoreria Bisericii Catolice.

Cu timpul, aceste practici au îndepărtat complet pe credincioși de învățătura mântuirii prin har. În timp ce creștinii de rând erau lăsați nesiguri cu privire la soarta lor veșnică, papalitatea acumula averi care se transformau în palate și catedrale imense, împodobite de cei mai mari artiști umaniști ai lumii. Această stare de corupție cerea o corectare urgentă, care a venit în cele din urmă prin Martin Luther și mișcarea protestantă. Din păcate și în mod tragic, cei care s-au revoltat împotriva corupției bisericii au uitat să privească spre Biserica Ortodoxă, care a fost prin harul lui Dumnezeu ferită de aceste aberații și care a păstrat cu credincioșie învățătura Apostolilor.

Protestantismul

Înnoirea bisericii din Apus prin înlăturarea corupției și a unor învățături greșite a fost binevenită. Reforma a pornit pe acest drum, dar a alunecat imediat în direcții greșite, introducând învățături care erau cu totul noi în creștinism.

Una din problemele Reformei a fost faptul că ea a păstrat cadrul juridic în care era înțeleasă mântuirea. Soluțiile dezvoltate de Reformă au fost diferite de cele ale Bisericii Catolice, dar au păstrat aceeași concepție. Cu alte cuvinte, punctul de plecare a rămas același.

Ca răspuns la sistemul meritelor, Reforma a revenit la învățătura biblică a mântuirii prin har. Dintr-o singură trăsătură de condei, Luther și Calvin au rezolvat multe din dilemele și dificultățile teologiei catolice. Pentru protestanți, iertarea păcatelor a fost câștigată o singură dată de Hristos. Penitentele, Purgatoriul și faptele bune devin astfel lipsite de sens. Mântuirea este însușită de individ prin credință, iar orice altfel de practici sunt inutile. Credinciosul nu mai trebuie nici să se spovedească, nici să agonisească fapte bune. El trebuie doar să creadă în mântuirea adusă de Hristos. Asentimentul mintal, acordul personal sunt singurele necesare pentru însușirea mântuirii.

De la început, Luther a trebuit să se lupte cu o serie de texte ale Scripturii care infirmau concepția lui simplificatoare. În traducerea germană a Bibliei, el a făcut o modificare, introducând fraza „numai prin credință”, cu toate că „numai” nu exista în textul original. Anumiți învățați i-au atras atenția asupra acestei greșeli intenționate, dar, cu siguranța care-l caracteriza, Luther a refuzat să o corecteze. Ulterior această falsificare a Scripturii a fost îndepărtată, dar era prea târziu. Între timp, sola fide (numai prin credință) a devenit unul din strigătele Protestantismului. Luther a pledat de asemenea pentru scoaterea Epistolei lui Iacov și a Apocalipsei din canonul Noului Testament. Într-adevăr, Iacov declară într-un mod explicit, fără să lase nici o îndoială cu privire la acest subiect:

„Vedeți dar că din fapte este îndreptat omul, nu numai din credință.” (Iacov 2:24)

Este uimitor că cel care a susținea Scriptura ca singura sursă de autoritate a ales să calce în picioare o învățătură a Scripturii și chiar să ceară mutilarea ei.

Așa cum am arătat, Luther și Calvin au menținut cadrul juridic al mântuirii, preluându-l de la Biserica Catolică. Toate doctrinele lor ulterioare au fost dezvoltate în acest cadru.

Neoprotestanții moderni

Neoprotestanții au dus mai departe revoluția începută de Luther. Ideile lor au devenit tot mai radicale. Mișcarea neoprotestantă a dezvoltat un iconoclasm și o aversiune față de tainele Bisericii care nu era întâlnită la primii reformatori. Rând pe rând, neoprotestanții au înlăturat o serie de practici tradiționale ale bisericii, cum ar fi ierarhia, botezul copiilor sau tainele. Într-un anumit sens, ei au fost consecvenți. Într-adevăr, această dezvoltare a fost o consecință logică a presupozițiilor fundamentale cu privire la autoritate (Sola Scriptura) și la mântuire (Sola Fide). Neoprotestanții au introdus o serie de noutăți, învățături neîntâlnite până atunci, uitând că noutatea este prima manifestare a oricărei erezii. Dar curând ei au fost confruntați cu anumite dificultăți care au izvorât din aceste presupoziții.

Unitatea bisericii

Menționez această problemă doar în treacăt, ea nefiind legată în mod direct de tema acestui articol.

Sola Scriptura însemna că fiecare individ este liber și chiar încurajat să înțeleagă singur, pentru el însuși Scriptura. Dacă pentru catolici singura interpretare autoritativă provenea de la Papă, pentru neoprotestanți fiecare credincios devenea un mic Papă, hotărând pentru el însuși propria lui interpretare. Aceasta a dus în mod natural la o veritabilă explozie a numărului confesiunilor protestante. Soluția? Doctrina bisericii invizibile! După ce timp de 2000 de ani împărăția lui Dumnezeu s-a manifestat într-un popor vizibil – Israelul – și timp de 1500 de ani prin ceea ce Apostolul Pavel numește Adevăratul Israel, Biserica, dintr-o dată împărăția devine invizibilă, ascunsă doar în inimile și mințile credincioșilor. Partea vizibilă este doar o instituție pur omenească, fără consecințe spirituale.

Mântuirea copiilor

În cadrul juridic al concepției protestante despre mântuire, „contractul” care duce la însușirea mântuirii trebuie „semnat” de o persoană responsabilă din punct de vedere juridic. Aceasta este explicația refuzului de a boteza copii. Dar ce se întâmplă deci cu acei copii care au murit înainte de vârsta responsabilității? Ei nu au încheiat un astfel de „contract”. Unii neoprotestanți cred că acești copii sunt automat mântuiți. Alți teologi neoprotestanți susțin că aceștia sunt pierduți.

Nevoia „convertirii”

Dat fiind că partea omului în mântuire are aspectul juridic al consensului, al acceptării, al asentimentului mintal, acest asentiment trebuie dat în mod clar, altfel omul nu este sigur dacă a fost mântuit. În felul acesta, copiii credincioșilor sunt presați să aibă o artificială „întoarcere la Dumnezeu” sau „criză”, altfel acest acord nu este în mod clar „semnat”.

Momentul mântuirii

Un acord juridic presupune un moment precis în timp în care devine valabil. Una din două: un individ fie a „semnat”, fie „nu a semnat”. În orice moment din viață, omul este sau mântuit, sau pierdut. Mai mult decât atât, se presupune că fiecare trebuie să știe pentru el însuși starea în care se află. Problema este că mulți dintre cei care au „semnat” printr-un acord mintal sincer se dovedesc a fi departe de Dumnezeu. Care este explicația? Sunt aceștia cu adevărat mântuiți? Unii protestanți răspund în mod răspicat „Da, pentru că singura condiție a mântuirii este credința în jertfa Domnului Iisus”. În felul acesta apare un fel de mântuire care nu atinge natura umană, o mântuire condiționată doar de acordul mintal.

Alți neoprotestanți folosesc un mic subterfugiu logic. Ei spun că cei care se dovedesc nevrednici de Hristos, nici măcar nu au fost mântuiți. Sunt mântuiți doar aceia care au crezut (singura condiție) și a căror viață dovedește mântuirea. Aceasta duce în cele din urmă la acceptarea implicită a necesității faptelor bune.

Siguranța mântuirii

Dacă mântuirea este asociată cu un moment precis în timp, atunci mântuirea este „posedată” de credincios, care o are sau nu o are. Într-un fel, mântuirea este ca o stampilă pe pașaport. Dacă am stampila, pot intra în Cer. Dacă nu o am, accesul este blocat. Hristos este „biletul de intrare în cer”. Dar poate un credincios mântuit pierde această viză de intrare? Diferiți neoprotestanți au diferite răspunsuri la această întrebare. Unii afirmă că mântuirea poate fi câștigată și pierdută. Dar aceasta creează o situație paradoxală, în care ieri am fost mântuit, astăzi nu sunt mântuit iar mâine pot din nou să fiu mântuit. Alții afirmă că odată câștigată, mântuirea nu se mai poate pierde. Dar înseamnă aceasta că nu există apostazie? Experiența umană confirmă posibilitatea apostaziei. Este absurd să credem că cel care se dezice în mod conștient de Hristos poate moșteni împărăția cerurilor.

Semnificația faptelor

Cei mai mulți neoprotestanți nu neagă importanta faptelor bune, dar ei afirmă că ele sunt doar o consecință a primirii mântuirii. Cu alte cuvinte, cel care a crezut și a fost mântuit produce în mod natural fapte bune. Problema este că există atât de mulți creștini „mântuiți” care făptuiesc mult mai puțin bine decât necreștinii. Unii cred (o învățătură susținută de neoprotestantul chinez Watchman Lee) că omul nu trebuie să se străduiască deloc a face fapte bune, pentru că Duhul Sfânt le produce automat în el. Mai mult, orice străduință în acest sens este chiar dăunătoare, pentru că nu dă loc lucrării Duhului Sfânt. Mulți creștini au fost seduși de această învățătură, dar au rămas complet dezamăgiți deoarece nu au descoperit nici o lucrare a Duhului Sfânt în ei separată de propriile lor eforturi.

Scopul vieții

Odată mântuiți, cu biletul către cer în mână, de ce ne mai lasă Dumnezeu să așteptăm? Lumea acesta va trece oricum și astfel viața aici nu mai are nici o valoare. Una din putinele explicații este că Dumnezeu ne lasă în viață pentru a-i aduce și pe alții la El. Aceasta explică de ce în lumea neoprotestantă se pune un accent mult mai mare pe evanghelizare iar nu pe căutarea sfințeniei și a unirii mistice cu Hristos. În timp ce eroii Ortodoxiei sunt sfinții în care Hristos a luat chip în mod desăvârșit, eroii neoprotestanților sunt cei care au adus cât mai multe suflete la Hristos. Dar ce putem spune despre milioanele de credincioși care nu au adus pe nimeni la Domnul? Este viața lor după mântuire complet ratată?

Învățătura ortodoxă despre mântuire

Mântuirea implică taine care sunt mai presus de o înțelegere simplistă. Pentru a o înțelege, noi oamenii folosim o serie de metafore, care uneori sunt mai elocvente decât expunerile sistematice. Însuși Hristos a folosit astfel de metafore în pilda fiului risipitor sau în pilda celor zece fecioare. Aceste metafore ne ajută să ne formăm anumite modele mintale, fără ca nici unul dintre ele să epuizeze realitatea divină. Problema este dacă alegem acele metafore care ne apropie de adevăr sau dacă recurgem la scheme reducționiste care ne duc la concepții greșite.

După cum am văzut, atât catolicii cât și protestanții folosesc metafora Judecătorului care tine socoteala vinovăției și aplică iertarea în urma consimțământului conștient al individului, prin „transferul” de neprihănire din contul lui Hristos în contul lui. Dar Scriptura și Biserica ne prezintă alte metafore, mai profunde și mai apropiate de adevăr.

Concepția ortodoxă a mântuirii este în mod esențial ontologică (ontos – ființă, existentă). Conflictul nu este atât între vinovăție și justificare, cât între moarte și viață. În concepția juridică, Dumnezeu apare ca un Suveran care se supără pentru că niște ființe create de El I-au călcat legea. În concepția ontologică, Dumnezeu este sursa vieții și părăsirea Lui înseamnă în mod implicit moartea, văzută nu ca o pedeapsă, ci ca o lipsă a vieții.

De ce avem nevoie de mântuire?

Mântuirea implică ideea de a fi salvați de la ceva. Care este nenorocirea, năpasta de care trebuie să fim salvați? Protestanții și catolicii răspund: suntem salvați de pedeapsa lui Dumnezeu. Ortodocșii răspund: suntem salvați de la moarte, de la tirania pasiunilor păcătoase, de la pierderea țintei noastre de a ne asemăna cu Dumnezeu.

Baza acestei concepții ortodoxe apare clar în primele capitole ale Genezei. Într-adevăr, Dumnezeu le spune primilor oameni, „Dacă veți mânca din pomul acesta veți muri!” Concepția juridică interpretează în mod forțat această declarație a lui Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu ar fi spus, „Dacă veți mânca, vă voi omorî!” Dar Dumnezeul iubitor de oameni nu spune așa ceva. El afirmă doar un lucru evident, anume că dacă omul întoarce spatele sursei vieții, atunci implicit se îndreaptă către moarte. Moartea este o consecință naturală a păcatului, nu un decret de pedeapsă de la Dumnezeu. Apostolul Pavel ne învață că plata păcatului este moartea. Legătura dintre păcat și moarte este directă, nu consecința unui decret al unui Dumnezeu care Se supără și Se simte jignit.

Păcatul afectează natura umană, o corupe și o murdărește. Ca urmare omul își ratează scopul pentru care a fost creat, acela de a se uni cu Dumnezeu și de a avea chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel scrie, „Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu.” Observați că el nu scrie, „Toți au păcătuit și acum Dumnezeu îi va ucide.” Cuvintele lui Pavel ne arată care este de fapt problema noastră: păcatul ne-a afectat ființa, natura și ne-a schimbat din purtători ai vieții și slavei divine în purtători ai morții.

Prin urmare starea de care trebuie să fim mântuiți este nu atât mânia unui Dumnezeu supărat cât întunecarea și murdăria naturii noastre lipsită de sursa vieții și pătrunsă de moarte. Am pierdut prin păcat asemănarea cu Dumnezeu și suntem incapabili să mai avem legătură cu El, sursa vieții. Problema tine nu de socoteala păcatelor, ci de starea ființei noastre. Suntem nu respinși de Dumnezeu, ci incapabili de a ne mai apropia de El din cauza stării noastre corupte. De aceea, în Ortodoxie mântuirea nu are un aspect juridic, ci unul terapeutic. Suntem cu toții bolnavi de păcat și de moarte și avem nevoie de vindecare.

Numai prin har

Dar această vindecare de păcat și de moarte nu poate avea loc prin eforturile omului. Orice efort individual de schimbare a naturii noastre este sortit eșecului. Toate faptele noastre bune nu au capacitatea de a ne mântui. Un om poate fi perfect din punct de vedere moral, se poate abține de la orice păcat, dar despărțit de Dumnezeu tot rămâne pierdut. Numai inițiativa și intervenția lui Dumnezeu poate schimba omul și îl poate reașeza pe drumul care duce la unirea cu Dumnezeu. Dar aceasta cere cooperarea omului, nu doar ca o declarație de credință, nu doar ca o semnătură care să-l treacă de partea cealaltă, ci ca o străduință continuă de a fi transformat prin puterea Duhului Sfânt.

Semnificația lucrării lui Hristos

În înțelegerea juridică a mântuirii, singurul fapt cu adevărat semnificativ a fost jertfa de pe cruce a lui Hristos, care a „satisfăcut mânia lui Dumnezeu”. Întrebat cum a fost mântuit, de obicei un neoprotestant răspunde: „Prin sângele lui Hristos”. Fără a nega în nici un fel importanta crucii și a jertfei lui Hristos, ortodocșii văd lucrarea de mântuire într-un cadru mult mai vast. Pentru ortodocși, Întruparea, Crucea, Învierea și Șederea la dreapta Tatălui sunt aspecte la fel de importante în lucrarea de mântuire. Crezul nicean le menționează pe toate patru.

Întruparea

Pentru neoprotestanți, Întruparea este un mijloc, o verigă necesară pentru a se ajunge la Cruce. Aceasta ne lasă cu întrebarea, de ce a fost necesar ca Logosul să devină om? De ce nu ar fi putut Dumnezeu aduce jertfa mântuitoare în cer, fără să fi devenit om? Răspunsul ortodox este că Întruparea nu a fost doar un mijloc (cum a fost de exemplu intrarea în Ierusalim înainte de condamnarea la moarte), ci un aspect esențial al mântuirii. Prin Întrupare, Logosul a luat natura noastră pentru ca mai apoi noi să putem lua natura Lui. Întrupare reprezintă împlinirea unuia din scopurile creației, Dumnezeu iubind lumea, dorind să se unească și să se identifice cu creația Lui. Dumnezeu a luat o natură umană pentru a putea transforma și îndumnezei această natură.

„...Care, Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o știrbire a fi El întocmai cu Dumnezeu, ci S-a deșertat pe Sine, chip de rob luând, făcându-Se asemenea oamenilor și la înfățișare aflându-Se ca un om, S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte, și încă moarte pe cruce. Pentru aceea, și Dumnezeu L-a preaînăltat și I-a dăruit Lui nume, care este mai presus de orice nume; ca întru numele lui Iisus tot genunchiul să se plece, al celor cerești și al celor pământești și al celor de dedesubt. Și să mărturisească toată limba că Domn este Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu-Tatăl.” (Filipeni 2:6-11)

Dumnezeu S-a „golit” de Sine și a luat o natură umană pentru că prin aceasta să opereze o schimbare în natura umană. Omul se poate acum goli de sine (de păcat, moarte și egoism) și poate lua o natură dumnezeiască. Unul din Părinții Bisericii a spus, „Hristos a luat natura umană pentru ca noi să putem lua natura divină”. Dacă această golire a lui Hristos (termenul grecesc folosit de teologi este acela de kenosis) a continuat în cursul întregii Lui vieți, culminând la Cruce, golirea noastră de natura umană păcătoasă are și ea loc în cursul întregii vieți, printr-un proces continuu de îndumnezeire, de theosis.

Jertfa de pe Cruce

Hristos a purtat păcatele noastre în trupul său pe cruce. Dar jertfa Lui nu a fost făcută doar către Dumnezeu ci și către natura umană. Jertfa Lui reprezintă cea mai înaltă expresie a dragostei, un act în care în mod suprem natura umană este golită de orice egoism și dăruită în mod total lui Dumnezeu. El a murit pentru păcat, și unindu-ne cu El ne unim cu moartea Lui. Atunci când omul este în Hristos și Hristos este în om, omul participă într-un mod tainic dar real la această moarte. Păcatul a fost spălat și omul poate participa la o natură nouă, dedicată cu totul lui Dumnezeu. Această îmbrăcare cu Hristos are loc prin participarea la tainele Bisericii, cum ar fi botezul.

„Au nu știți că toți câți în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat?” (Romani 6:3)

Fiind în mod mistic dar real în Hristos (nu doar ca metaforă), suntem spălați de păcate.

Învierea

În timp ce pentru protestanți Învierea este doar o confirmare a dumnezeirii lui Hristos și un semn al acceptării jertfei Lui de către Dumnezeu-Tatăl, pentru ortodocși ea înseamnă mult mai mult. Lucrarea lui Hristos nu s-a încheiat pe cruce, ci a continuat în Hades. După moartea sa pe cruce, Hristos s-a coborât în Hades, urmând drumul parcurs de toți oamenii. Dar Hadesul nu L-a putut retine pe Fiul lui Dumnezeu, care a rupt legăturile morții nu numai pentru El, ci și pentru cei toți care se unesc cu El. Prin urmare, moartea a fost biruită și nu-i mai poate tine în brațele ei pe cei care sunt al lui Hristos.

„Dar acum Hristos a înviat din morți, fiind începătură (a învierii) celor adormiți.” (1 Corinteni 15:20)

În lucrarea lui de mântuire, Hristos a biruit moartea și porțile Hadesului. Și aceasta este o parte și un aspect al mântuirii noastre.

Șederea la dreapta Tatălui

Dar lucrarea de mântuire a lui Hristos se continuă și prin aceea că El se află la dreapta Tatălui, unde mijlocește pentru noi.

Hristos este Căpetenia mântuirii noastre, cel care a deschis prin natura lui umană un nou drum, pe care îl putem urma și noi fiind în mod mistic uniți cu El, parte din Trupul Lui.

Am trecut foarte repede peste această prezentare incompletă (și cine ar putea să o descrie în întregime?) a lucrării de mântuire a lui Hristos. Este important de observat că mântuirea apare astfel nu ca o lucrare într-un tribunal cosmic în care jignirea lui Dumnezeu trebuie satisfăcută, ci ca o lucrare care afectează bazele cele mai adânci ale creației și ale ființei umane. Cu alte cuvinte, chiar dacă acceptăm anumite elemente juridice, în mod esențial mântuirea are un caracter ontologic, unul care afectează natura lucrurilor, nu doar dosarul greșelilor noastre. Această viziune ortodoxă este mult mai amplă și mai cuprinzătoare și se bazează pe o multitudine de texte, nu doar pe o selecție care are de-a face cu vinovăția și pedeapsa.

În această viziune, Dumnezeu nu apare ca un suveran jignit, ci ca un iubitor de oameni. Ca în pilda fiului risipitor, Tatăl este Unul care iubește și iartă, oricând gata să-Și primească fiul înapoi. Este necesar doar ca fiul să se întoarcă acasă. În această pildă fundamentală nu se menționează nici idea substituției legale, nici ideea satisfacerii mâniei divine.

Ne putem întreba ce se întâmplă atunci când un tată uman descoperă păcat sau stricăciune în fiul său. Este oare preocuparea principală a tatălui aceea de a-și satisface mânia și a restabili dreptatea prin pedepsirea fiului? Nu este el mai degrabă interesat să schimbe natura fiului său? Nu vrea el mai degrabă să-l facă drept așa cum el, tatăl, este drept? Dar această scoatere a fiului din starea decăzută nu se face fără sacrificiu. Tatăl fiului risipitor a trebuit să-l aștepte, să-l curețe și să-l spele de murdăria lumii.

Concepția juridică a mântuirii creează o altă problemă. Într-adevăr, lucrarea de mântuire a lui Hristos apare ca o rezolvare a unui conflict în interiorul Dumnezeirii, conflictul dintre dreptate și dragoste. Pastorul baptist Iosif Ton descrie acest presupus conflict în cartea sa Să ne cunoaștem crezul:

Așadar, problema lui Dumnezeu este aceasta: pe de-o parte, dreptatea Lui Îl obligă să ne ucidă și, pe de altă parte, Dumnezeu fiind dragoste, dragostea lui Îi spune: „Găsește o cale prin care să poți îndreptăți pe oameni, o soluție prin care să-i poți absolvi.”

Acest fel de a vedea lucrurile ne duce ușor către o erezie în care am considera Dreptatea lui Dumnezeu ca o realitate de sine-stătătoare, ca o necesitate impusă din afară sau de deasupra lui Dumnezeu. Este ca și cum am recunoaște o realitate supra-Dumnezeiască, o lege supremă căreia Însuși Dumnezeu trebuie să i se supună. În Biserica Ortodoxă o astfel de idee a unei Dreptăți universale nu este acceptată. Dreptatea lui Dumnezeu se referă la bunătatea lui Dumnezeu, iar între dreptatea și dragostea Lui nu există nici un conflict. Dumnezeu este drept pentru că din El izvorăsc doar acte de bunătate și dragoste. Față de om Dreptatea poate exista ca ceva exterior și deasupra naturii umane. Dar atunci când vorbim de dreptatea lui Dumnezeu vorbim de fapt despre actele Lui drepte și bune, care izvorăsc din natura Lui. Dreptatea nu este nici componentă a Dumnezeirii, nici necesitate universală.

Concepția juridică duce chiar la o distorsionare a învățăturii despre Sfânta Treime. Într-adevăr, după această concepție, Tatăl este mâniat pe noi până la jertfa Fiului, iar Duhul Sfânt lucrează în credincioși numai după ce această jertfă este săvârșită de Hristos și însușită de individ. Este ca și cum Cele Trei Persoane ar avea scopuri sau direcții diferite. Dar în întreaga istorie a mântuirii vedem pe Cele Trei Persoane împreună active în lucrarea de mântuire.

În timp ce în concepția juridică Hristos rezolvă un conflictul dintre dreptate și dragoste, în viziunea ortodoxă Hristos rezolvă conflictul dintre moarte și viață. Pentru ortodocși Dumnezeu este întotdeauna drept și întotdeauna iubitor de oameni, iar Hristos a venit să-i scape pe oameni nu de mânia unui suveran jignit, căruia necesitatea Dreptății îi cere să ne pedepsească, ci de moartea pe care singuri și-au ales-o și din care nu pot ieși singuri. El a creat o nouă realitate cosmică, aceea a Omului desăvârșit, plăcut Tatălui și pătruns de energiile Duhului Sfânt. În mod mistic noi ne unim cu El și suntem transformați devenind și noi, în cuvintele Apostolului Petru, părtași la natura divină.

Ținta credinciosului nu este deci obținerea stampilei de intrare în cer prin acceptarea mintală a jertfei lui Hristos, ci participarea la natura divină, participare care a fost făcută posibilă de către Hristos. Ținta este „eu în Hristos și Hristos în mine”. Așa cum declară Apostolul Pavel în Galateni 2:20, „m-am răstignit împreună cu Hristos; și nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Și viața de acum, în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit și S-a dat pe Sine însuși pentru mine. ”

Tot așa și Apostolul Petru descrie ținta noastră nu ca o scăpare de iad, ci ca o părtășie la natura divină:

„Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit toate cele ce sunt spre viață și spre bună cucernicie, făcându-ne să cunoaștem pe Cel ce ne-a chemat prin slava Sa și prin puterea Sa, prin care El ne-a hărăzit mari și prețioase făgăduințe, ca prin ele să vă faceți părtași dumnezeieștii firi, scăpând de stricăciunea poftei celei din lume.” (2 Petru 1:3,4)

Cum suntem mântuiți?

Răspunsul pe care îl dau protestanții sau neoprotestanții la această întrebare este o continuare a concepției lor juridice cu privire la mântuire. Dacă jertfa lui Hristos a avut caracterul unei tranzacții de natură juridică, în care s-a plătit pentru o anumită vinovăție prin executarea unei pedepse, atunci primirea acestei mântuiri este tot o tranzacție juridică, în care omul trebuie să semneze printr-un act bine stabilit în timp. Acest act este descris prin diferite expresii, cum ar fi „și-a predat viața lui Dumnezeu”, „L-a primit pe Hristos în inima lui” sau „L-a primit pe Hristos ca mântuitor personal”. Înainte de acest act, omul era pierdut. După acest act, omul este mântuit.

Iată cum descrie Iosif Ton în cartea sa Să ne cunoaștem crezul o experiență tipică de acest gen, în cazul lui Dumitru Cornilescu:

„Traducând Epistola către Romani, a înțeles într-o clipită calea mântuirii. El a priceput că, deși era preot-călugăr, el nu era mântuit pentru că niciodată nu-L primise pe Isus ca Mântuitor personal. Atunci s-a aplecat pe genunchi, s-a predat Domnului, L-a primit ca Mântuitor și o mare bucurie a pus stăpânire pe inima lui. Apoi a început să spună și altora despre calea mântuirii. Fratele Cornilescu s-a pocăit, apoi a fost dat afară din Biserica Ortodoxă.”

Acest scurt pasaj are anumite implicații cu caracter polemic, încercând să dovedească faptul că (1) un preot sau călugăr nu este mântuit decât dacă are o experiență tipic neoprotestantă și (2) că Biserica Ortodoxă nu suferă în interiorul ei oameni cu adevărat pocăiți. Lăsând la o parte conținutul polemic, observăm caracterul clar juridic al acestei experiențe în care omul își depune semnătura pe actul mântuirii.

Dar această descriere a „experienței mântuirii” ridică o serie de întrebări. Dacă un călugăr renunță la lume și din dragoste jertfitoare pentru Dumnezeu își dedică întreaga viață rugăciunii și slujirii Lui, este oare posibil ca el să nu fie mântuit pentru că nu a avut un moment în care „L-a invitat pe Hristos în inima lui”? Ce se poate spune despre milioanele de credincioși care de-a lungul veacurilor L-au iubit pe Dumnezeu, dar nu au cunoscut practica neoprotestantă a rugăciunii de predare? A fost oare Biserica lui Hristos un eșec total timp de 1600 de ani pentru că nu a cunoscut această practică neoprotestantă? Se află oare în iad martirii din timpul persecuției lui Dioclețian pentru că au fost botezați ca prunci și au crezut toată viața, fără a avea o experiență de convertire?

Atât Scriptura, cât și tradiția milenară a Bisericii ne prezintă o concepție mult mai bogată cu privire la primirea mântuirii. Concepția neoprotestantă este seducătoare prin logica ei, dar sărăcește și forțează învățătura Scripturii. Neoprotestanții pun un semn de identitate între convertire și mântuire. Dar convertirea este un asentiment mintal, un eveniment necesar în viața celor care nu L-au cunoscut niciodată pe Hristos. Ea reprezintă doar un început de drum. Multe din experiențele descrise în Faptele Apostolilor sunt experiențe de convertire pentru că acolo este vorba de o lume care nu știa nimic despre Hristos. Convertirea era necesară pentru cei care fuseseră farisei sau păgâni. Era normal ca la un anumit moment aceștia să-și schimbe concepțiile, să fie convertiți.

De ce avem nevoie de mântuire? Pentru că în mod natural ne aflăm în păcat și în moarte și suntem despărțiți de Dumnezeu. Mântuirea înseamnă întoarcere către viață, unire cu Hristos și transformare a naturii noastre, transformare care se face numai prin puterea lui Dumnezeu, dar cu acordul și colaborarea omului. Această transformare a devenit posibilă prin lucrarea de mântuire a lui Hristos.

Îndreptățire și sfințire

Protestanții și neoprotestanții văd o deosebire esențială între îndreptățire (justificare) și sfințire. Pentru ei, îndreptățirea este un act exterior făcut de Dumnezeu de la distantă, în care omul este declarat drept. Fiind declarat drept, omul este mântuit. În această concepție, îndreptățirea este pur exterioară și nu afectează natura omului. În ultimă instanță, omul este mântuit printr-un acord dat la lucrarea lui Hristos.

Dar și în protestantism se recunoaște nevoia ca natura omului să fie schimbată. Protestanții văd această schimbare în lucrarea de sfințire. Sfințirea operează, spun protestanții, în cei care au fost deja absolviți sau mântuiți.

Scriptura nu separă însă îndreptățirea de sfințire. Cele două apar împreună ca o singură lucrare care afectează ființa omului. De multe ori confuzia apare dintr-o citire greșită a Epistolei către Romani, în care Apostolul Pavel folosește în mod repetat termenul de îndreptățire. Pavel folosește acest termen deoarece el se afla într-o controversă cu iudeii timpului său, care vedeau și ei mântuirea în termeni juridici, dar bazată pe faptele legii. Iudeilor care declarau că sunt drepți prin ținerea legii, Pavel le răspunde că îndreptățirea noastră se dobândește nu prin faptele legii, ci prin credința în Hristos. Ca și ei, Pavel vorbește despre îndreptățire, dar le răstoarnă argumentul. Dar nici pentru Pavel îndreptățirea nu este un act exterior, ci o realitate dinamică ce se primește prin credința care implică o participare a omului. Îndreptățirea este un proces care se dezvoltă în om prin puterea Duhului Sfânt care ne unește cu Hristos și prin deplina cooperare a omului.

În Romani 1:5, Apostolul Pavel ne spune că el cheamă neamurile nu doar la credință, ca o adeziune la o doctrină, ci la ascultarea credinței. Această ascultare implică un efort personal.

În Romani 6:12, Pavel ne îndeamnă, „Deci să nu împărătească păcatul în trupul vostru cel muritor, ca să vă supuneți poftelor lui.” Din nou, este vorba de o ascultare care cere efort personal, nu doar o adeziune sau o invitație a lui Hristos în viața noastră.

În Romani 8:17, Pavel introduce o condiție a mântuirii care transcende acordul mintal. „Și dacă suntem fii, suntem și moștenitori - moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună-moștenitori cu Hristos, dacă pătimim împreună cu El, ca împreună cu El să ne și preamărim.”

În 1 Corinteni 1:30, Pavel unește sfințirea și justificarea și ne arată că le primim prin unirea cu Hristos: „Din El, dar, sunteți voi în Hristos Iisus, Care pentru noi S-a făcut înțelepciune de la Dumnezeu și dreptate și sfințire și răscumpărare.”

Îndreptățirea și sfințirea sunt alăturate și în 1 Corinteni 6:11: „Dar v-ați spălat, dar v-ați sfințit, dar v-ați îndreptat în numele Domnului Iisus Hristos și în Duhul Dumnezeului nostru.” Sfințirea și îndreptarea nu apar ca fiind esențial diferite.

În Galateni 5:5, Pavel folosește termenul de îndreptățire într-un sens dinamic, diferit de sensul static după care am fi declarați drepți în urma unei tranzacții legale. El scrie, „Căci noi așteptăm în Duh nădejdea dreptății din credință.” Aceasta înseamnă că îndreptățirea este ceva care se dezvoltă în noi prin prefacerea firii noastre și participarea la firea divină, prin Duhul Sfânt.

În Filipeni 2:12, Pavel ne îndeamnă, „cu frică și cu cutremur lucrați mântuirea voastră”. Aceasta exclude conceptual protestant după care am fost mântuiți odată pentru totdeauna prin actul precis al invitării lui Hristos în viața noastră.

Pentru Apostolul Pavel, sfințirea și îndreptățirea sunt parte a aceluiași proces dinamic. El nu vorbește niciodată de cei care au fost justificați ca fiind o categorie separată de a celor care au fost sfințiți. El nu vorbește despre o mântuire care se capătă prin justificarea declarată de Dumnezeu în urma acordului nostru mintal. Îndreptățirea apare ca un proces dinamic, într-o mântuire la care se lucrează în tot cursul vieții.

Fiind posibilă numai în urma lucrării lui Hristos și prin puterea Duhului Sfânt, mântuirea este un proces care cere nu numai acordul, dar și efortul omului. Scriptura conține nenumărate texte care vorbesc despre acest efort.

În Predica de pe Munte, Hristos vorbește despre schimbarea firii umane și nu despre un acord mintal. Toate fericirile se referă la o schimbare a naturii, nu la acordul mintal. Hristos promite binecuvântarea divină pentru cei care manifestă o schimbare în natura lor. Aceștia sunt cei umili, blânzi, milostivi și cu inima curată.

În ce privește acordul mintal, Hristos declară, „Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri.” Condiția nu este nici măcar sinceritatea, ci conformarea la voia Tatălui. Cu alte cuvinte, recunoașterea mintală a lui Hristos ca Domn nu este suficientă.

Hristos ne învață de asemenea că mântuirea cere un efort personal. „Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum împărăția cerurilor se ia prin străduință și cei ce se silesc pun mâna pe ea.” Matei 11:12.

Apostolul Petru ne îndeamnă în 2 Petru 1:5-11 să ne dăm toată silința... pentru a primi din belșug intrare în împărăția lui Dumnezeu. Și aici mântuirea apare ca un proces a cărui rezultat final este intrarea din belșug în împărăția lui Dumnezeu.

Episcopul ortodox englez Kalistros Ware descrie mântuirea în felul următor:

... mântuirea este mai mult decât o schimbare externă a statutului nostru juridic, și mai mult decât o „imitare a lui Hristos” prin comportarea noastră morală. Mântuirea este nu mai puțin decât o transformare atotcuprinzătoare a umanității noastre. A fi mântuit înseamnă a participa cu toată natura noastră la puterea, bucuria și slava lui Dumnezeu. Înseamnă a afirma clar și într-un mod realist, „Viața Lui este a mea.”

Mântuirea nu se împlinește deci printr-un act unic de „primire a lui Hristos în inimă”, ci este un proces de o viață, care cere cooperarea și efortul omului.

Credința și faptele

Mântuirea se primește prin credință. Dar distincția pe care protestanții și neoprotestanții o fac între fapte și credință este pentru ortodocși lipsită de sens. Într-adevăr, ne întrebăm, asemenea lui Iacov în Epistola sa, ce înseamnă credință fără fapte? Este un nonsens. Toate exemplele de credință pe care le găsim în Scriptură sunt exprimate prin fapte. Credința adevărată este întotdeauna credința faptelor. Dar nici faptele făcute în afara credinței nu au nici o valoare înaintea lui Dumnezeu. Credința și faptele nu sunt separate, nici nu decurg una din alta într-o legătură de cauză și efect, ci sunt concomitente. Ele se află, după cum spun teologii ortodocși, într-o relație de sinergie. Una nu poate avea loc fără cealaltă. Așa cum natura umană și cea divină a lui Hristos se află într-o relație de sinergie, tot așa și faptele și credința. A fi mântuit prin credință nu înseamnă a fi mântuit în urma unui proces mintal, prin acceptarea chiar sinceră a unei afirmații, ci în urma credinței care se manifestă prin fapte.

În același timp, Ortodoxia respinge ideea că faptele bune ne-ar crea merite prin care să fim mântuiți. Conceptul de „merit” are o bază juridică, legală, pe care am văzut că Ortodoxia o respinge. Orice idee că omul și-ar putea reduce vina prin meritele faptelor bune este străină de gândirea ortodoxă. Și totuși faptele sunt importante, dar nu pentru „meritele” lor, ci pentru puterea pe care o au de a ne transforma. Efortul credinciosului de a face fapte bune duce în el însuși la îndumnezeirea omului, la împărtășirea naturii divine. Faptele sunt importante în mântuirea noastră nu prin meritele pe care le-ar câștiga pentru noi, ci prin transformarea interioară pe care o produc în noi.

Sf. Serafim din Sarov dă o explicație foarte frumoasă a importanței faptelor. El spune, folosind un limbaj metaforic, că prin faptele noastre bune noi „cumpărăm Duh Sfânt”. Asemenea unui negustor care vinde lucrurile de care nu are nevoie și cumpără altele mai de preț, tot așa și noi ne golim de noi înșine, ne debarasăm de egoismul nostru și primim mai deplin Duhul Sfânt în viața noastră. Golirea noastră de natura păcătoasă prin practicarea faptelor bune are ca urmare umplerea de natura divină. Faptele noastre bune nu au ca scop acumularea de merite, ci transformarea ființei noastre și implicit progresul pe cale mântuirii. Nu este vorba de o stare juridică, ci de una ontologică, care tine de ființa și natura noastră.

Concepția maximală privitoare la mântuire

Dacă mântuirea ar fi salvare de iad și bilet de intrare în cer, atunci ar fi natural să ne întrebăm „Care sunt condițiile minime pentru a fi mântuiți?” De cele mai multe ori, protestanții sau neoprotestanții răspund exact la această întrebare atunci când descriu mântuirea, spunând, „Singura condiție a mântuirii este credința în Iisus Hristos”. Ei insistă asupra învățăturii lor că faptele bune, Biserica, tainele, liturghia și icoanele nu sunt necesare mântuirii, sau sunt chiar dăunătoare, pentru că abat pe om de la „puritatea” credinței simple în Domnul Iisus.

Dar dacă mântuirea este unirea cu Hristos și îndumnezeirea omului, atunci întrebarea este alta, „Care sunt toate lucrurile care îmi ajută să fiu mântuit?” Scriptura și Tradiția ortodoxă oferă un răspuns amplu la această întrebare. Acest răspuns cuprinde toate acele aspecte pe care protestanții le resping. Pentru ortodocși nu numai credința, dar și faptele bune, Biserica, liturghia, preoții, icoanele, rugăciunile, posturile și asceza, toate au un rol în mântuirea omului.

Protestanții întrebă, „Ce nevoie aveți de icoane?” sau „Ce nevoie aveți de preoți sau de liturghie?” Ortodocșii răspund, „Toate acestea sunt date pentru mântuirea noastră pentru că ne ajută să ne unim cu Hristos, să ne curățim inimile, să ne transformăm și să primim natura divină.”

Cineva a spus odată, „Preocupare excesivă pentru salvarea de iad este o urâciune.” Ortodoxia ne învață nu atât să scăpăm de iad, cât să ne unim cu Hristos.

Dar ce se întâmplă cu cel care nu participă sau nu poate participa la toate aceste taine, simboluri sau lucrări ale Bisericii? Răspunsul este că ceea ce este obligatoriu pentru oameni nu este obligatoriu pentru Dumnezeu. Cu alte cuvinte eu trebuie să le fac pe toate, dar Dumnezeu mă poate mântui chiar dacă nu le-am făcut. Tâlharul de pe cruce a fost mântuit fără botez, cu toate că pentru noi botezul este obligatoriu. Dumnezeu poate mântui fără liturghie, fără icoane sau chiar fără taina botezului sau a euharistiei. Dar dacă doresc mântuirea trebuie să le caut și să le practic pe toate acestea. A face mai puțin decât atât înseamnă să cad în păcatul prezumției, asemenea celui care își amână pocăința, fără să știe ce-l așteaptă în ziua de mâine.

În concepția ortodoxă, omul se unește cu Hristos printr-o credință care lucrează, și această unire aduce în ființa omului îndreptățire și sfințire. Așa cum declară Apostolul Petru, scăpând de stricăciunea poftei din lume, ne facem părtași firii dumnezeiești. Tainele Bisericii și participarea activă la viața Trupului lui Hristos contribuie tocmai la această unire mistică între credincioși și Hristos. Botezul este identificarea – nu doar simbolică, ci mistică și reală – cu moartea și învierea lui Hristos, iar euharistia este identificarea - nu doar simbolică, ci mistică și reală - cu trupul lui Hristos. Tainele ne afectează nu doar mintea, ci întreaga noastră natură, care se pătrunde de natura dumnezeiască.

Este posibil ca cineva să fie mântuit în afara Bisericii Ortodoxe? Da, este posibil. Este ca și cum cineva ar întreba, „Poate fi cineva vindecat fără doctor?” Da, este posibil, dar este mai dificil și mai riscant. Sf. Ignațiu, un discipol direct al Apostolului Ioan, a scris că trupul și sângele lui Hristos pe care îl luăm în euharistie este „medicamentul nemuririi”. Poate unii care cred doar în simboluri dar nu în realități se pot vindeca și fără acest medicament. Între neoprotestanți există mulți credincioși sinceri, care Îl iubesc cu adevărat pe Hristos. Mulți dintre aceștia nu au cunoscut niciodată Ortodoxia sau au auzit doar lucruri false despre ea, și Dumnezeu îi va judeca după ce au cunoscut, nu după ce nu au cunoscut. Noi nu suntem judecători ai inimii oamenilor, pe care doar Dumnezeu le cunoaște.

Concluzie

În confesiunile neoprotestante se propagă o concepție truncată și uneori falsă cu privire la mântuire. În această concepție, mântuirea este o scăpare de iad prin declarația de neprihănire făcută din exterior de Dumnezeu. Această declarație de justificare este posibilă pentru că Hristos a suportat mânia lui Dumnezeu în jertfa Sa pe cruce. Primirea mântuirii este un act bine definit în timp, în care omul acceptă această jertfă. Mântuirea are un aspect juridic.

Biserica Ortodoxă a păstrat în tradiția și în practicile ei o concepție completă a mântuirii, ca o împlinire a chemării omului de a se transforma după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, de a se îndumnezei prin har. Pentru ortodocși, mântuirea nu înseamnă o schimbare a statutului juridic, ci o schimbare tainică dar și vizibilă a naturii umane prin unirea ei cu Hristos. Această schimbare a fost făcută posibilă de Hristos prin Întruparea, Răstignirea, Învierea și Șederea Lui la dreapta Tatălui. Ea este operată de Duhul Sfânt prin har în cel care crede, cu deplina participare a omului. Toate aspectele vieții Bisericii contribuie și sunt instrumente ale acestei mântuiri: tainele, închinarea, viața de asceză, rugăciunea, faptele bune. Mântuirea nu este un act, ci un proces care se continuă în tot cursul vieții credinciosului. Mântuirea nu are un aspect juridic, ci unul terapeutic.

Biserica Ortodoxă, văzută nu doar ca o instituție umană, ci ca o manifestare a Trupului lui Hristos, ca Biserică apostolică și sobornicească (completă, întreagă), posedă cadrul cel mai potrivit pentru mântuire, prin tainele, tradițiile și învățăturile ei.

Omul care își caută într-adevăr mântuirea nu trebuie să se bazeze doar pe condițiile minime ale mântuirii, cum ar fi credința, ci trebuie să caute oportunitățile maxime, pe care le poate găsi în această Biserică.

Credința noastră Apologetică