Martorii lui Iehova

Istoria și doctrina Martorilor lui Iehova

Martorii lui Iehova au pornit din aceleași rădăcini cu adventiștii lui Miller, fondatorul sectei fiind Charles Taze Russell (1852-1916). Născut într-o familie ce ținea de „biserica prezbiteriană”, în adolescență s-a alăturat mai-liberalei „biserici congregaționaliste”, sectă pe care de asemenea a părăsit-o. În acea perioadă el a aflat despre învățătura Scripturii cu privire la iad, un subiect care i-a stârnit o preocupare intensă. Cu trecerea timpului, după „studii aprofundate”, el și-a rezolvat teama de iad ajungând la concluzia că iadul nu există! La vârsta de 24 de ani l-a întâlnit pe Nelson Barbour, redactorul unei reviste și conducătorul unui grup dizident din secta adventiștilor, care i-a stârnit lui Russell interesul pentru studierea profețiilor vremurilor din urmă. După câteva preziceri false și niște diferențe de păreri, cei doi s-au despărțit, Russell începând să-și publice propria revista, „Turnul de Veghere”, revistă existentă și astăzi. De la Barbour a împrumutat Russell ideea că Iisus Hristos urma să revină invizibil pe pământ în 1874 și că anul 1914 avea să fie anul în care lumea avea să fie distrusă, după care s-ar inaugura o „împărăție de 1000 de ani” a lui Hristos pe pământ. Negarea iadului și interpretarea profețiilor biblice au devenit temele preferate ale noului predicator, care cu mândrie se autointitula „Pastorul”. Un jurnalist, în urma întâlnirii cu Russell, a scris: „În locul unui căutător smerit al Adevărului, l-am întâlnit pe cel mai isteț propagandist al vremurilor noastre.”

Cercul de adepți s-a numit „Studenții în Biblie” („Cei care studiază Biblia”). Russell a murit în 1916, lăsându-și adepții deziluzionați de prezicerile sale neîmplinite cu privire la anul 1914. Frâiele sectei au fost preluate de avocatul Joseph Franklin Rutherford, care a trebuit să reinterpreteze repede profețiile neîmplinite, pentru a opri plecarea membrilor. Sub conducerea lui Rutherford, numele sectei a fost schimbat în „Martorii lui Iehova” (1931). Inovațiile și reinterpretările lui Rutherford i-au nemulțumit însă pe mulți, ceea ce a condus la o ruptură în anul 1918, apărând astfel o aripă „tradiționalistă” a Martorilor lui Iehova, mai puțin vizibilă în ziua de astăzi.

Sub conducerea lui Nathan Knorr (1924-1977), secta a cunoscut cea mai mare creștere a numărului de adepți, de la 115.000 la peste 2.000.000. Knorr este cel care a introdus interdicția transfuziilor de sânge.

Numele „Iehova” reprezintă o variantă de citire a celor patru litere ebraice prin care este desemnat Dumnezeu în Vechiul Testament. Pentru evrei numele lui Dumnezeu era atât sacru, încât nici nu trebuia pronunțat. Cu timpul pronunția (citirea) celor patru litere a fost uitată, iar evreii au folosit alte sintagme pentru a face referire la Dumnezeu (Adonai, Elohim, etc.). Trebuie spus că „Iehova” este doar una dintre variantele de citire, o altă variantă propusă de lingviști fiind Iahve. Martorii lui Iehova au preferat-o pe prima, deoarece este mai ușor de pronunțat în limbile moderne. Mai trebuie spus că, în vechime, numele persoanei era de fapt o descriere care însemna ceva precis. Cele patru litere ebraice pe care iehoviștii le citesc (în română) Iehova înseamnă de fapt „Eu sunt Cel ce este”.

Russell a fost dat în judecată la un moment dat din cauza teoriilor religioase pe care le răspândea. Întrebat în instanță, sub jurământ, dacă cunoaște greaca veche - limba Noului Testament - el a răspuns afirmativ, însă nu a putut traduce nimic când i s-a pus în față un text.

Conducătorii organizației au înțeles destul de repede că inovațiile lor religioase nu pot fi susținute cu Sfânta Scriptură, astfel că au creat în 1961 o nouă traducere a Bibliei, denumită „Traducerea Lumii Noi”. Aceasta nu este o traducere, ci o versiune modificată a Scripturii, în așa fel încât teoriile sectei să capete susținere.

Dintre teoriile eretice ale sectei, menționăm aici numai câteva:

Iisus Hristos este una și aceeași persoană cu Arhanghelul Mihail. El a murit răstignit pe un par vertical, nu pe o cruce. Nu a înviat cu trupul, ci „în duh”. Trupul Său de carne s-a dizolvat în gaze.

Sfânta Treime nu există. Iehoviștii reeditează vechea erezie a lui Arius: Fiul nu este egal cu Tatăl, ci a fost creat și a avut un început. Sfântul Duh nu este o persoană, ci o „forță activă” a lui Dumnezeu.

Iadul nu există, iar sufletul omului nu este nemuritor. După moarte, omul încetează complet să mai existe.

Raiul va fi un nou pământ, paradisiac, pe care vor trăi cei înviați și care îl vor sluji pe Iehova. Doar 144.000 de credincioși (iehoviști) vor trăi cu Dumnezeu în ceruri. Restul vor popula un pământ nou, condus de un guvern ceresc în fruntea căruia se află Iisus Hristos.

A doua venire a Mântuitorului s-a produs deja în anul 1914. În acest an, Iisus ar fi preluat conducerea unui guvern ceresc, de unde conduce omenirea prin intermediul organizației terestre a iehoviștilor. În 1914 ar fi început „zilele din urmă”, urmând ca dintr-un moment în altul „sistemul actual de lucruri” să fie distrus de Iisus; atunci vor învia morții - însă nu toți, ci numai cei credincioși și cei ce nu au avut ocazia să audă învățătura despre Iehova. Acest sistem va dura 1000 de ani. Cei ce îl vor respinge pe Iehova vor fi distruși pentru totdeauna, urmând ca pe pământ să trăiască numai credincioși, conduși din cer de Iisus împreună cu cei 144.000 menționați mai sus.

Martorii lui Iehova au la activ un lung șir de profeții neîmplinite și reinterpretări ale doctrinei oficiale. Membrii actuali ai organizației sunt ignoranți cu privire la acest trecut dubios. Celor care află totuși despre el, li se spune că organizația lor, care este singurul Rob Credincios al lui Dumnezeu, a primit „lumina” în mod progresiv. Evident, nu există nici o siguranță că actualele teorii nu vor fi modificate din nou în viitor.

În ciuda numeroaselor profeții false, organizația încă pretinde că ea este singura religie adevărată, că doar membrii ei sunt creștini adevărați și că învățătura sectei reprezintă „cunoștința exactă despre Biblie”. De asemenea, secta susține că mântuirea se obține doar intrând în organizația lor. Membrii trebuie să asculte și să accepte fără discuție orice poruncă și interpretare a sectei.

De exemplu, organizația le interzice membrilor transfuziile de sânge. Martorul preferă mai degrabă să moară, el sau copiii lui, decât să încalce aceasta poruncă a sectei, deși Scripturile nu afirmă nicăieri că transfuziile de sânge ar fi un păcat. Pretinsul temei al sectei privind această poruncă absurdă sunt versetele din Vechiul și din Noul Testament referitoare la consumarea de sânge de animale odată cu alimentele. Oricărui Martor al lui Iehova care nu respectă această interdicție i se atrage atenția că va fi nimicit în apropiatul Armaghedon, la vremea judecății finale.

O altă absurditate este interdicția de a sărbători ziua de naștere. Explicația oferită este aceea că Irod cel Mare i-a tăiat capul lui Ioan Botezătorul cu prilejul unei astfel de petreceri. În plus, motivează secta, în Scriptura nu se pomenește de nici o sărbătorire a vreunei zile de naștere.

Zelul lor misionar este determinat de credința că nu vor primi un loc în paradisul pământesc dacă nu fac prozeliți. Revistele lor, „Turnul de Veghere” și „Treziți-vă!”, conțin prezentări pline de culoare ale promisiunilor lui Iehova pentru cei care se alătură organizației lor. Vehiculând sume uriașe provenite de la membri, secta pune un accent mare pe propaganda scrisă. Anual sunt tipărite milioane de cărți, reviste, broșuri și pliante în peste 30 de limbi ale globului, publicații vândute sau oferite gratuit de „miniștrii” organizației (misionari din ușă în ușă). Odată câștigați noii adepți, aceștia devin o sursă garantată de venit permanent. Sub masca acestei organizații religioase se ascunde una dintre cele mai mari întreprinderi economice bazată pe o fantastică exploatare a credulității membrilor ei, transformați printr-o strategie bine pusă la punct în ființe fără voință proprie, care execută orice dispoziții venite de sus, cu un fanatism rar întâlnit și periculos, nu numai din punct de vedere religios, ci și social.

În iulie 2003, secta a obținut în România statutul de „cult religios recunoscut”, anterior ea funcționând ca asociație. Diferența de statut implică, printre altele, faptul că acum secta este scutită de la plata impozitelor și că copiii Martorilor vor putea beneficia oficial de educație religioasă în cadrul sectei, în locul orelor de Religie de la școală.

Înapoi la Sectologie