Scientologia

Secte și grupuscule religioase

Bogdan Mateciuc

Biserica Scientologică a fost întemeiată prin anii 1950 de către scriitorul american de literatură SF, Lafayette Ronald Hubbard (1911-1986). Ea este rodul mai timpuriei sale teorii a Dianeticii. În zilele noastre, Scientologia dispune de peste 700 de centre în 65 de țări și este una dintre cele mai prospere religii noi.

În numeroase țări, această sectă este interzisă, fiind acuzată că face abuz de încrederea membrilor săi.

Filozofia Scientologiei

Crezurile de bază ale Scientologiei sunt rezultatul unui amestec omogen dintre filozofia orientală și cercetările personale ale lui Hubbard făcute într-o varietate de discipline, cât și date relevate în urma audierilor. Audierea (auditing) reprezintă metoda de consiliere scientologică care constă în examinarea profundă a vieții prezente și a vieților anterioare a celui ce este numit impur (preclear). Într-una din numeroasele lui definiții, Hubbard a descris Scientologia ca fiind continuarea vestică și anglicizată a numeroase forme străvechi de înțelepciune. Printre acestea se includ scrierile Veda (literatura sacră a hindușilor), Taoismul, Budismul, Iudaismul, Gnosticismul și înțelepciunea civilizației grecești timpurii, învățăturile lui Iisus, Nietzsche și Freud. Conform spuselor lui Hubbard, Scientologia a atins țelul religiei din toată istoria scrisă a Omului - eliberarea sufletului prin intermediul înțelepciunii. Scientologia împarte mintea omului în două compartimente (cel analitic și cel reactiv), care sunt aproximativ echivalente cu conștientul și subconștientul omului (numit și irațional). Traumele, durerea sau pierderea cunoștinței duc la producerea engramelor, a impresiilor senzoriale, care sunt înregistrate în compartimentul reactiv al mintii. Aceste imagini mintale sunt, la rândul lor, cauza numeroaselor probleme emoționale sau fizice ale prezentului. De acestea s-ar putea scăpa doar prin Scientologie. Deși aceste imagini de memorie sunt reținute perfect, ele sunt inactive în creier, până când evenimente similare le restimulează și le readuc la viață. Când sunt retrezite, ele cauzează un comportament reflexiv-condiționat care este dăunător dispoziției unei persoane. Astfel, atunci când creierul vede o situație asemănătoare unei experiențe negative din trecut, chiar dacă aceasta nu constituie acum o amenințare asupra vieții, el răspunde ca atare, producând un comportament nenatural și defensiv. De exemplu, dacă un băiat cade dintr-un copac tocmai când pe strada lui trece o mașină roșie și își pierde cunoștința, mai târziu, ca adult, mașinile roșii (sau alte lucruri de culoarea roșie) îi pot retrezi episodul nefericit care îl împinge la reacții iraționale. De aceea, acest om ar putea să refuze să se urce într-o mașină roșie, poate chiar să se simtă bolnav sau să aibă amețeli când este pus în fața acestei situații. Din acest punct de vedere, toți oamenii ar fi mai mult sau mai puțin ființe condiționate - adevărate mașini care răspund la manipulatorul lor (compartimentul reactiv al mintii). Aceasta restimulare sau retrezire ar fi automată. Cu alte cuvinte, noi nu suntem ființe libere; suntem sclavii unei minți reactive aberant-deviate. Scientologia afirmă că prin Dianetică și/sau prin terapie scientologică se poate ajunge direct la engrame care se pot șterge, oamenii devenind clear sau, altfel spus, stăpâni pe comportamentul lor, în loc de a depinde de o minte reactiv-bolnavă. Scientologia crede că din cauza reîncarnărilor succesive, cu toții am acumulat engrame anterioare negative. Fiecare om ar fi însă în realitate un Tetan, un Spirit Nemuritor, care a fost atât de afectat de aceste engrame, încât a uitat că este nemuritor și că este un Tetan. Tetanii posedă controlul absolut asupra trupurilor lor dar, din nefericire, ei cred că sunt doar trup și de aceea sunt limitați de universul TESM (Timp, Energie, Spațiu, Materie). De fiecare dată când moare trupul, Tetanul trebuie să intre după un anumit timp într-un alt trup, transportând cu el toate engramele negative acumulate în alte vieți. Tetanii nu mai sunt astfel liberi, ci înrobiți universului material. Aici intervine Scientologia, afirmând că ea ar putea să-l elibereze pe Tetan de engramele dăunătoare.

Învățături

Dumnezeu

Conceptul de Dumnezeu are o forma panteistă (toate entitățile fizice sunt conținute în Dumnezeu, dar nu sunt identice cu El). Dumnezeu este uneori numit sau se sugerează a fi Natura, Infinitul, Cea de-a Opta Dinamică, Toată viața Teta etc. De regulă, scientologul este lăsat să-l interpreteze pe Dumnezeu după cum dorește.

Omul

În adevărata lui natură, omul nu este trupul sau eul conștient limitat. El este în realitate un Tetan a cărui natură fundamentală este în esență bună și divină. Nu este decăzut moral, ci mai degrabă ignorant de propria lui perfecțiune. Singura lui cădere s-a făcut în materie, nu în păcat. Cum a venit aceasta cădere? Se pare că în trecutul îndepărtat, tetanii au devenit atât de plictisiți, încât au dat naștere și au emanat universuri mentale în care să se joace și să se amuze. Însă, în scurt timp, au devenit atât de absorbiți de propria lor creație și au fost atât de condiționați de manifestările proceselor lor de gândire, încât și-au pierdut conștiința adevăratei lor identități și a naturii lor spirituale. Aceștia au devenit hipnotizați de TESM (Timp, Energie, Spațiu, Materie) și prinși în el. Problemei s-a adăugat și nesfârșita acumulare de engrame negative de-a lungul numeroaselor vieți anterioare. Rezultatul final a fost o creatură deplorabilă - o ființă înrobită din punct de vedere material, ce ființează asemenea unei mașinării stimulate de reflexe. Astăzi, tot ce-a mai rămas din glorioasele ființe spirituale de odinioară (Tetanii), este sclavia față de o minte reactivă și robia față de TESM. Tetanul este considerat a fi sursa înnăscută a propriului său univers imaginar, univers care se suprapune, într-o mare comunitate de suflete, universului creat de ceilalți tetani. În acest fel este formată lumea simțurilor, în care fiecare tetan joacă Jocul Vieții în comun cu partenerii lui spirituali, cu celelalte suflete și cu ceilalți Tetani.

Creația

Universul nu a fost creat din nimic de către o singură Ființă Supremă. Universul constă dintr-o emanație mentală subiectivă, o proiecție intenționată a Tetanilor, având doar o aparentă realitate. Astfel, tot universul fizic ar fi un Joc, un produs al ingeniozității Tetanilor (cu scopul de a scăpa de plictiseală), care se trage de la preistoricul consens original al Tetanilor de crea. Ca produs al mintii Tetanilor, universul poate suferi nenumărate manipulări din partea unui Tetan conștient sau iluminat spiritual. De aceea, scientologii consideră puterile oculte demonstrate în practica lor ca fiind confirmarea acestei doctrine. Dar, pentru un tetan ignorant, universul este o cursă amăgitoare și fatală. Tetanii ignoranți sunt limitați de engramele lor negative și cred că sunt doar trupuri fizice. Ca rezultat al unei astfel de impresii, ei sunt ființe slabe, înrobite unui univers material care inhibă realizarea adevăratei lor naturi de spirit nemuritor.

Mântuirea

Aceasta deplorabilă sclavie a tetanului față de univers, Timp, Energie, Spațiu și Materie, a continuat timp de milioane de ani, până ce Hubbard a descoperit natura secretă a umanității și a avansat soluția pentru starea mizeră a tetanului, punând la punct un plan universal de mântuire. Prin audierea scientologică, engramele negative ar putea fi neutralizate, iar tetanul poate treptat să devină conștient de sine, iluminat. Folosind tehnici diverse, s-a dezvoltat o metodologie practică pentru a-l putea face în stare pe inițiat să-și recunoască adevărata sa existentă spirituală, să se despartă de trupul TESM și să înceapă să-și exercite controlul mental asupra TESM. Cu alte cuvinte, inițiatul poate ajunge la starea de iluminare și purificare și după aceea, progresând prin numeroasele niveluri ale Tetanului Operațional (Operating Thetan, OT), să dobândească realizarea Sinelui pur spiritual.

Moartea

Moartea este o binecuvântare, fiindcă ea permite eliberarea temporară a sufletului din temnița trupului.

Credința noastră Apologetică