Magazin istoric

Materiale din revista Magazin Istoric și alte materiale istorice

Imperiul bulgaro-vlah al Asăneştilor

Tragicul sfârşit al Brâncovenilor

Biblia de la București 1688

Buzeştii

Descifrarea vechilor scrieri: hieroglifele

Canonul Noului Testament

Naţionalişti de talie universală

Biserica în timpul lui Constantin cel Mare

Flavio Biondo (1453) – „Acei daci care vorbesc o limbă latină"

Despotatul dobrogean, de la Dobrotici la Mircea cel Bătrân

Mitropolitul Dosoftei, istoric al românilor

Ereziile cu care s-a confruntat Biserica lui Hristos

Mausoleul anticomunist geme de eroi anonimi

Studiu asupra francmasoneriei

Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul și Francmasoneria (Dr. Nicolae Paulescu)

Adam, Eva și Noe faţă în faţă cu genetica

Giulgiul de la Torino

O istorie prescurtată a Bisericii Creştine

Sfinţii închisorilor

Testamentele celor doisprezece patriarhi

Istoria Sinodului de la Florenţa

Căderea unirii de la Florenţa

Confruntarea spirituală dintre Richard Wurmbrand și Valeriu Gafencu

O pagină de istorie

Grupări religioase iudaice în vremea Domnului Iisus Hristos

Întâlnirea filosofiei grecești cu învățătura creștină

Martin Luther. Viața și activitatea părintelui Reformei germane

Cei trei magi

A cui zi este ziua de 8 martie?

Semnificaţia Mărţişorului la români

Vârste matusalemice la români

Mărturii străine despre Mihai Viteazul

Mileniul pierdut

Io Mircea Voievod

Când s-a născut Domnul Iisus Hristos?

Negru-Vodă, „întemeietorul” Ţării Româneşti

Oastea Domnului

Orfan de război

Naşterea autorităţii papale

Primele şcoli în Țările Române

Rădăuţi, necropola primilor voievozi ai Moldovei

Radu Gyr

Un aventurier la curtea ţarului: Rasputin

Asaltul Constantinopolului

Schisma între Răsăritul şi Apusul creştin

Sinoadele ecumenice ale Bisericii

Sinodul V Ecumenic și problema celor Trei Capitole

Apocrifele Vechiului și Noului Testament

Evanghelia după Toma

Evanghelia lui Iuda

Treptele Bizanţului

Încercări de unire a Bisericilor în secolele XI-XIV

Richard Wurmbrand și Ortodoxia